Sahip Çıkmak

İnsanoğlunun uzun gelişim serüvenin de yazı, uygarlaşmanın en önemli bölümünü oluşturuyor. Yazı ile birlikte medeniyetler tarih sahnesinde kalıcı olarak yerini almışlardır. Tarih bize göstermiştir ki; ‘iktidar’ olmak, daha da önemlisi iktidarı sürdürebilmek için,...

Kitabın kulağına üflemek…

İnsanın kitapla serüveni, insanın “zamanın ruhu” ile olan serüvenine paralellik taşır. Bu ruha uygunluğun “yüzü” de kitap kapaklarıdır. Kitapların az basıldığı ve kitap üzerinde işçiliğin daha uzun olduğu geçmiş zamanlarda, sayfa düzeni ve tipografisi, özellikle de...

Atlas

Büyülü Gerçekçilik akımının en önemli yazarlarından olan Jorge Luis Borges, “Alçaklığın Evrensel Tarihi” adlı kitabında; “… O İmparatorluk’ta Haritacılık Sanatı o denli mükemmelliğe ulaşmıştı ki, tek bir eyaletin haritası bir şehri ve İmparatorluk’un...

Kitap ve Misk-Amber

Beyazıt Camii’nin arkasında, yüksek duvarların içinde küçük dükkanlardan oluşan bir çarşı vardır. Burası Sahaflar Çarşısı’dır. Okumaya ve kitaba meraklı her insanın avlusunu arşınladığı, esnafıyla sohbet ettiği bu büyülü mekan, eski “sahaf” özelliğini kaybetmiş olsa...

Sahaf

Stefan Zweig, öykülerinden birini Sahaf Mendel adıyla yayınlamıştı. İçinde 1. Dünya savaşının da geçtiği yıllarda, Avusturya’da bir kafenin köşesinde ömrünü geçiren ve dünyası sadece kitap olan Sahaf Mendel, bu dünyaya kitaplar için gelmişti sanki. Zweig, tüm...

Kurdele

Ciltli kitapların yalnız yol göstericisi, okuyucunun hem tanığı, hem de iz sürücüsüdür o. Zarif inceliğiyle sayfalarda yukarıdan aşağıya doğru akar ve bir elin gelip onu bir başka sayfa aralığına taşımasını bekler. Her yeni sayfa, yeni sözcüklerle kucaklaşmadır bir...