İnce Sanat Evi Blog

Sahip Çıkmak

İnsanoğlunun uzun gelişim serüvenin de yazı, uygarlaşmanın en önemli bölümünü oluşturuyor. Yazı ile birlikte medeniyetler tarih sahnesinde kalıcı olarak yerini almışlardır. Tarih bize göstermiştir ki; ‘iktidar’ olmak, daha da önemlisi iktidarı sürdürebilmek için,...

Kitabın kulağına üflemek…

İnsanın kitapla serüveni, insanın “zamanın ruhu” ile olan serüvenine paralellik taşır. Bu ruha uygunluğun “yüzü” de kitap kapaklarıdır. Kitapların az basıldığı ve kitap üzerinde işçiliğin daha uzun olduğu geçmiş zamanlarda, sayfa düzeni ve tipografisi, özellikle de...

Atlas

Büyülü Gerçekçilik akımının en önemli yazarlarından olan Jorge Luis Borges, “Alçaklığın Evrensel Tarihi” adlı kitabında; “... O İmparatorluk'ta Haritacılık Sanatı o denli mükemmelliğe ulaşmıştı ki, tek bir eyaletin haritası bir şehri ve İmparatorluk'un kendisinin...

Kitap ve Misk-Amber

Beyazıt Camii’nin arkasında, yüksek duvarların içinde küçük dükkanlardan oluşan bir çarşı vardır. Burası Sahaflar Çarşısı’dır. Okumaya ve kitaba meraklı her insanın avlusunu arşınladığı, esnafıyla sohbet ettiği bu büyülü mekan, eski “sahaf” özelliğini kaybetmiş olsa...

Sahaf

Stefan Zweig, öykülerinden birini Sahaf Mendel adıyla yayınlamıştı. İçinde 1. Dünya savaşının da geçtiği yıllarda, Avusturya’da bir kafenin köşesinde ömrünü geçiren ve dünyası sadece kitap olan Sahaf Mendel, bu dünyaya kitaplar için gelmişti sanki. Zweig, tüm...

Kurdele

Ciltli kitapların yalnız yol göstericisi, okuyucunun hem tanığı, hem de iz sürücüsüdür o. Zarif inceliğiyle sayfalarda yukarıdan aşağıya doğru akar ve bir elin gelip onu bir başka sayfa aralığına taşımasını bekler. Her yeni sayfa, yeni sözcüklerle kucaklaşmadır bir...

Kitap Meraklısı

Kitap meraklısı olanlar bilirler ki, her aldıkları kitap sadece kitap değildir. O bir bilgi objesi olmasının yanı sıra, büyük emeklerin ürünü bir nesnedir. Yazarının, çizerinin, harman yapanın, ciltleyenin hepsinin dokunduğu, zihnini akıttığı hazinedir o. O nedenledir...

Fotoğraf Albümleri

19.yy. insanlık tarihinin en büyük kırılmaların yaşandığı dönem olarak tarih sahnesinde yerini almıştır. Bir tarafta endüstri devriminin büyük olanakları, diğer tarafta felsefe ve sanat alanında, olağanüstü gelişmeler... Bu dönemin önemli gelişimlerinden biri de...

Şiraze

Artık çok fazla kullanılmasa da, yoldan çıkanlar, düzenini kaybedenler için söylenen “şirazeden çıkmak” deyiminin, kendi bağlamı dışında ne zaman kullanılmaya başlandığı bilinmez. Herhalde biri kütüphanesindeki kitaplardan bir kısmının sırtının dağıldığını,...

Eski Kitaplar

Eski kitaplar, eski kitapların saklandığı kütüphaneler içinde yolculuk yapmak, ilginç sonuçlara varılması, en önemlisi de; geçmiş zaman insanlarının kitaba ne kadar değer verdiklerini görmek yönünden çok cezbedici. Bu yolculuklardan biri, geçtiğimiz günlerde ortaya...

Pres

El işçiliği ile üretilen her şeye büyük bir hayranlık ve tutku ile baktığımız zamanları yaşıyoruz. Eski zamanları temsil ettiğini düşündüğümüz her nesne, en az bir insanın elinin dokunduğu, “zaman kapsülleri” gibiler... Bugün onlara her dokunduğumuzda, zamanda...

Kütüphaneler

Bilginin ne kadar değerli olduğunun farkına varan insan, binlerce yıl öncesinden, hem onu topladığı yüzeyleri (kil tablet, papirüsler, deri yüzeyler, kağıtlar) korumanın yollarını aramıştır. Onları korumak, bir araya toplamak için yapılar inşa etmişlerdir. Kütüphane...

“Lütfen dokunmayın”…

“Lütfen dokunmayın”... Bütün müze ve değerli nesnelerin yer aldığı mekanlarda bu cümle ile karşılaşmak mümkün. Dünyanın kültür mirası olan “sanat eserleri” bu konuda en fazla titizlenilmesi gereken değerlerin başında geliyor. Kitap’ta bu değerli nesnelerden biri......

Sürpriz…

Hayatın rutini içinde, şaşırtan her türlü “şey” için kullanırız sürpriz sözcüğünü. Sürpriz nesnelerinin başında ise “kutu” gelir. İnsan kültürünün en bildik simgesel kutusu da “Pandora’nın kutusu”dur. Gerçi bütün kötülüklerin içinde saklandığı bu kutu, bugünün...

Bir harf inşa etmek…

Cildin müziği, Sayfaların müziği, Sözcüklerin müziği, Harflerin müziği... Aslında her kitap, bize müziğiyle birlikte geliyor. O müziğin notalarını ise; harfler, sözcükler, sayfalar ve ciltten oluşuyor. İçeriğin şekillendirdiği, ancak nihayetinde içerikten...

Kitaplar…

İnsan yazıyı keşfettiği zamanlar kadar, yazıyı nasıl yüzeyler üzerine yazacağına dair araştırmalar içinde bir o kadar zaman harcamıştır. Papirüs ve parşömenler üzerine yazı yazıp, onu rulo haline getiren insanoğlu, korunması zor bu yöntemden, bugünkü kitapların...

Cilt ve Kitap

Her kitap içinde bir ya da birçok hayatı barındırır. Kitabın kahramanları, kitabın yazarı, kitabın etkiledikleri, kitaba ilham verenler… vs. Kitabın içeriğini oluşturan hayatlar ile bizatihi kitabın kendi hayatı arasında bir paralellik kurmak mümkün müdür? Ömürler......