19.yy. insanlık tarihinin en büyük kırılmaların yaşandığı dönem olarak tarih sahnesinde yerini almıştır. Bir tarafta endüstri devriminin büyük olanakları, diğer tarafta felsefe ve sanat alanında, olağanüstü gelişmeler…

Fotoğraf AlbümleriBu dönemin önemli gelişimlerinden biri de kuşkusuz fotoğrafın bulunmasıdır. Fotoğrafın bulunuşu ile birlikte, dünyanın görsel belleği çıkarılmaya başlamıştır. Ayrıca, her insan, aynanın dışında fotoğraflar aracılığıyla hem kendisini, hem de çevresini tanımıştır.

İnsanlar, stüdyoların önünde fotoğraflarını çektirebilmek için neredeyse sıraya girer olmuşlardı. Bu dönemde fotoğraf ile yan iş kolları da ortaya çıkmıştır. Bunların arasında kuşkusuz en önemlilerinden biri, fotoğrafların içinde saklandığı albümlerdir.

Her aile, aile fotoğraflarından oluşan bir albüme sahip olmak için özel çaba göstermiştir.

Fotoğraf albümleri, bir boyutuyla işlevsel bir özelliğe sahipti. İçinde fotoğraflar saklanıyordu. Ancak diğer taraftan her bir albüm, bir sanat eseri olma özelliği de taşıyordu. Bir tür kitap olan albümler, cilt ustalarının, ince dokunuşları ile, özel nesneler haline dönüşüyordu.

Büyük çoğunluğunun kadife ve deri kaplı albümlerin üzerinde, çok özel desenler yer alıyordu. Bu desenlerin bir kısmı kaplanan malzemenin altına konulan yüksekliklerle, rölyef etkisinde oluyordu. Bir diğer kısmı ise metal malzemeden

-ağırlıklı olarak gümüş-  yapılan rölyeflerden oluşuyordu.

Bu desenlerde; geometrik desenler, insan ve hayvan figürleri  ile manzara resimleri yer alıyordu.

O günden bugüne kalan bu albümlere baktığımızda, bunları yapan ustaların, kitap geleneğinden geldiğini anlamak mümkün.

Fotoğraf Albümleriİnsanların artık fotoğraflarını dijital belleklerde sakladığı dönemde bu albümler müze nesneleri olarak tarihteki yerini çoktan aldılar.

Ancak; el işçiliğinin, malzemenin ruhunun yapılan işe taşınması ve estetik yapılanma, bugün cilt ustalarının başvuracağı, dönüp dönüp bakacakları insanlık hazinesi…